Sláva květinám


Staří a zkuÅ¡ení pÄ›stitelé jsou jistÄ› se mnou zajedno. OvÅ¡em ti pÄ›stují kytky nároÄné, o které je denní starost naprosto běžnou záležitostí. Je nutná opatrnost jak pÅ™i zálivce, tak pÅ™i hnojení. A samozÅ™ejmÄ› je tÅ™eba znát složení půdy, což já například sice sleduji, ale jen tak pro informaci.  

Já ostatnÄ› pÄ›stuji jen nenároÄné rostlinstvo už z toho důvodu, že je obÄas zapomenu zalít a pak je nemilosrdnÄ› pÅ™eliji. Což je například lopatkovci nebo potosu naprosto jedno. Nijak nereagují, jen prvnÄ› jmenovaný sklopí listy, Äímž mi jemnÄ› naznaÄuje, že moje skleróza již zase postoupila o jedno stadium.  

rostliny

Potos sám o sobÄ› je rostlinkou, která nepotÅ™ebuje ani kvÄ›tináÄ, ale ani hlínu, tedy, odbornÄ›, zeminu. StaÄí ji strÄit do vody a je vystaráno. ZaÄne se táhnout ke svÄ›tlu a v té dobÄ›, až troÅ¡ku povyroste, je potÅ™eba nÄ›jaké opory, aby se vlastní tíhou nezlomila.  

SamozÅ™ejmÄ›, že neexistují jen tyto dvÄ› rostlinky. PÄ›stovat se jich dá hodnÄ›, záleží jen na tom, na co si ÄlovÄ›k troufne a na co má prostÅ™edky. U nÄ›kterých kvÄ›tin také záleží na místu, kde jsou postaveny. NÄ›které nemají rády okna na sever. Nemusí nutnÄ› uhynout, ale nedaří se jim tam a spíše, než aby rostly tam jen živoří a skomírají. OvÅ¡em když majitel nabere zkuÅ¡enosti a pÅ™emístí ji, sám pak pozná, kde bude kytiÄce lépe.  

tchýnin jazyk

Nedá se říci co pÅ™esnÄ› bude kde dobÅ™e prospívat. U mne se nÄ›kterým druhům prostÄ› nedaří a mohu je zalévat nebo nezalévat, jak chci. OvÅ¡em jiné zase jsou v naprosté pohodÄ› a rostou tak, jako kdybych je za to platil. Netuším proÄ tomu tak je. Hnojiva nekupuji, na jaÅ™e když tak kopÅ™ivovou zálivku, jindy zase cibulovou. Možná, kdybych zapojil do hry chemii, daÅ™ilo by se i tÄ›m kterým se u mne nelíbí. Ale to já nechci.  

V každém případÄ› až si půjdete kupovat nÄ›jakou tu rostlinu, mÄ›la by vám prodavaÄka poradit. A když vám každá poradit jinak, můžete si vybrat.