Pojem distribuční sazba je pro Vás španělská vesnice


Doopravdy vůbec netušíte, co tento odborný pojem znamená. VlastnÄ› to ani nebylo nutné. Nyní jste úspěšnÄ› absolvoval zmÄ›nu dodavatele plynu a vÅ¡e probÄ›hlo naprosto perfektnÄ›. Nový dodavatel za Vás vÅ¡e vyÅ™eÅ¡il a Vy jste pouze podepsal nÄ›kolik nových smluv. Radost máte pÅ™edevším z cen, které jste tímto pÅ™estupem získal. KoneÄnÄ› si v zimÄ› doma pořádnÄ› zatopíte.

Situace na trhu s plynem se v posledních letech dost podstatným způsobem změnila

KoneÄnÄ› i zde zaÄalo plnÄ› fungovat konkurenÄní prostÅ™edí. Proto je dnes pomÄ›rnÄ› Äasté, že lidé pÅ™echázejí od jednoho dodavatele plynu ke druhému. Jenom Vy jste neustále konzervativní a stále zůstáváte vÄ›rný osvÄ›dÄené a léty prověřené klasice, která Vám vÅ¡ak nabízí jedinÄ› vysoké ceny a mizerné služby. NÄ›kterým pojmům vůbec nerozumíte. A máte strach ze zmÄ›ny a byrokracie. Pojmy jako distribuÄní sazba Vám doslova nahání hrůzu. VÄ›tÅ¡ina moderních dodavatelů vÅ¡em potencionálním zákazníkům nabízí, že za nÄ› veÅ¡kerou nutnou administrativu s pÅ™echodem vyÅ™eší. To je Å¡ance i pro Vás.