Partnerský vztah


ÄŒasto se sice tvrdí, že se pÅ™itahují protiklady. Pokud ale partneÅ™i chtÄ›jí vybudovat dlouhodobý a kvalitní vztah, je potÅ™eba, aby se na podstatných vÄ›cech shodli. Snad nejdůležitÄ›jší je pÅ™edstava o spoleÄné budoucnosti. Protože pokud se diametrálnÄ› liší jejich životní pÅ™edstavy, urÄitÄ› nebude mít vztah dlouhého trvání. Protože je naprosto nepÅ™ijatelné, aby se celý život jeden druhému podÅ™izoval. Mnozí partneÅ™i Äasto vyžadují, aby dvojice trávila vÅ¡echen volný Äas spolu. A pokud to tomu druhému nevyhovuje, je potÅ™eba jeho svobodu respektovat. Bez pocitu citového odcizení a žárlivosti. V každém spokojeném soužití je potÅ™eba si od sebe odpoÄinout, aby se zase na sebe těšili.

Spokojení partneři

Snad nejlepším stavebním kamenem pro trvalý partnerský vztah je humor. Pokud se dvojice dokáže spoleÄně zasmát a pÅ™ekonávat každodenní nepříjemnosti smíchem, má vyhráno. Nedramatizovat vÄ›tÅ¡inu problémů a pÅ™istoupit k nim s nadhledem sice neumí každý, ale pokud se to dvojice nauÄí tímto způsobem zvládat, vytváří smíchem intimní prostor a jeden se napojí na druhého. Rovněž radost ze spoleÄných koníÄků pÅ™ináší do vztahu spokojenost. A vůbec nemusí jít o nic nároÄného. StaÄí spoleÄné sportovní aktivity. Výlet na kole, návÅ¡tÄ›va plaveckého bazénu. Anebo si dopřát badmintonový Äi tenisový přátelský turnaj. V zimních mÄ›sících dny i spoleÄnÄ› prožité na lyžích a běžkách pÅ™inášejí potÅ™ebnou pohodu. Pro mnohé milovníky dobrého jídla i spoleÄné vaÅ™ení pÅ™inese do manželství to pravé koÅ™ení. 

Dlouholetý vztah

Protože jak vÅ¡ichni víme, ani pÅ™i nejlepší vůli nelze mezi partnery zabránit obÄasným neshodám a názorovým stÅ™etům, je potÅ™eba se nauÄit to Å™eÅ¡it. Jediným nástrojem, který je v tuto chvíli k dispozici. A to je komunikace. Pokud možno nenásilná. SpoleÄné rozebrání konfliktu bez pocitu hnÄ›vu je cestou k vyÅ™eÅ¡ení problémů ke spokojenosti obou. RozhodnÄ› není dobrým způsobem mlÄení Äi vylévat nahromadÄ›ný vztek na partnera. Který se mnohdy nestaÄí divit, kam se spoleÄný dialog posunul. Proto je potÅ™eba tÄ›mto situacím pÅ™edcházet.