Zábava při sportu


Podle mého názoru sportovní aktivity jsou pro každého ÄlovÄ›ka velice důležité. SamozÅ™ejmÄ› také ÄlovÄ›k musí dbát na to, na co má sílu a také, na co má kompetence. Je logické, že když ÄlovÄ›k tÅ™eba nebude vůbec zruÄný a bude spíše takové nemehlo, tak nemůže skákat tÅ™eba pÅ™es kozu a nebo tÅ™eba dÄ›lat různá salta. Vzpomínám si, jak můj kamarád právÄ› dÄ›lal salta a zlomil si u toho rameno a jeden krÄní obratel. Řeknu vám, že to bylo opravdu hrozné. Já jsem ten pád vidÄ›la na vlastní oÄi a Å™ekla jsem si, že takový sport nebudu nikdy v životÄ› dÄ›lat. V té dobÄ› jsem mÄ›la zrovna dvouletého syna. Jsem ráda, že jsem tohle nevidÄ›l. Protože je mi jasné, že by tohle syn úplnÄ› chtÄ›l zkouÅ¡et.

Takhle bych rozhodně neskákala.

RozhodnÄ› nebudu riskovat život svého syna jenom kvůli tomu, že tÅ™eba nÄ›kdo se už zmrzaÄil pÅ™i takovém sportu. Já radÄ›ji dávám pÅ™ednost takovému sportu, kde je opravdu malé riziko, že bych se zabila a nebo pÅ™i zabila. A sice koleÄkové brusle jsou moje velice oblíbené, ale také jsou nebezpeÄné, ale samozÅ™ejmÄ›, že když máte chrániÄe a helmu, tak se vám nic moc nestane. Můžete mít sice tÅ™eba natluÄený zadek a nebo mít různé pohmoždÄ›niny a zlomeniny, ale rozhodnÄ› nemusíte si u toho zlomit vaz, jako když tÅ™eba skáÄete salto. A je úplnÄ› jedno, jestli je to salto dopÅ™edu a nebo dozadu, já už bych nÄ›kdy salta neskákala.

DÄ›ti si musí hrát bezpeÄnÄ›.

Salta jsem skákala alespoň jenom v naÅ¡em kurzu, ale to bylo do takové pÄ›ny. Byly to takové pÄ›nové kostiÄky, kam skáÄete. Tam se opravdu vám nic nestane. Akorát v tÄ›chto kostiÄkách je jedna opravdu veliká nevýhoda a to je ta, že tam se drží opravdu hodnÄ› prachu. Podle mého názoru by se to mÄ›lo snad dvakrát týdnÄ› nÄ›jak vysávat a nebo Äistit, protože tam je opravdu tolik prachu, že jak kdyby tam Å¡el skákat nÄ›jaký astmatik, tak by se tam asi zadusil. Ale i tento prach mÄ› vůbec neodradí od toho, abych si tam obÄas Å¡la zaskákat, až bude synovi tÅ™eba pÄ›t nebo Å¡est let, tak ho tam vezmu také, aby se pobavil a ukázala bych mu pÄ›nové kostiÄky, kam lze skákat. I tohle je perfektní sport.