Vztahy mezi rodiči


Tak, jako v každé rodině, mohou být jak dobré, tak i špatné vztahy. Bohužel se dnes setkáváme s tím, že jsou vztahy spíše špatné, než aby byly dobré.

UrÄitÄ› by bylo vhodné, kdyby byly vztahy alespoň na takové úrovni, abyste spolu vycházeli a to už jen kvůli dÄ›tem.

Existuje spousta rodiÄů, kteří jsou spolu jen kvůli tomu, aby nedoÅ¡lo k tomu, že by dítÄ› mÄ›lo pouze jednoho rodiÄe a fungovala by u nich střídavá péÄe. NÄ›co takového je sice velmi pÄ›kné, ale je dost možné, že jednou stejnÄ› dojde k tomu, že dva lidé půjdou do sebe.

Možná je daleko lepší, když k nÄ›Äemu takovému dojde když je dítÄ› jeÅ¡tÄ› malé, než když k tomu dojde například v pubertÄ› daného dítÄ›te.

rodiÄe a dítÄ›

Pokud se stane, že půjdou dva lidé od sebe jeÅ¡tÄ› v dobÄ›, kdy bude dané dítÄ› malé, je dost možné, že dítÄ› zůstane s maminkou a ta si po Äase nÄ›koho najde. Najde si nÄ›koho, kdo bude mít dané dítÄ› rád a tak svým způsobem bude daný ÄlovÄ›k dÄ›lat dítÄ›ti otce, i když nikoliv toho pravého.

Vztahy mezi rodiÄi se mohou vyhrotit natolik, že se rozhodnou, že už se nikdy nechtÄ›jí vzájemnÄ› vidÄ›t. Je celá Å™ada vÄ›cí, které mohou zapříÄinit to, že se dva lidé už nikdy nebudou chtít vidÄ›t.

Dnes si mohou lidé ublížit různými způsoby. Za jednu z nejhorších vÄ›cí je považována nevÄ›ra, která kolikrát bývá tím hlavním důvodem, proÄ jdou lidé od sebe.

dva rodiÄe

RozhodnÄ› to ale nemusí být jediný důvod. ÄŒasto je to v dneÅ¡ní dobÄ› také o tom, že si dva lidé pÅ™estanou rozumÄ›t. Mnoho lidí nad nÄ›Äím takovým kolikrát pÅ™emýšlí, protože je velmi zvláštní, že si najednou dva lidé nemají co říct, ale stát se to může.

Pokud máte spoleÄnÄ› dítÄ›, věřte, že pro dané dítÄ› bude daleko lepší, když půjdete od sebe jeÅ¡tÄ› v dobÄ›, kdy je dané dítÄ› malé. Bude to daleko lépe snášet, než když k nÄ›Äemu takovému dojde například v pubertÄ› dítÄ›te.

Uvidíte, že vaÅ¡e dítÄ› to jednou pochopí, proÄ muselo k rozchodu dojít. Mnoho dÄ›tí je velmi chytrých, takže kolikrát i dané dítÄ› pÅ™ijde na to, proÄ museli jít jeho rodiÄe od sebe.

Není dobré se ve vztahu trápit, pokud něco nefunguje tak, jak má.