Těhotenství a preeklampsie


Preeklampsie je onemocnÄ›ní, které se může dostavit výhradnÄ› u tÄ›hotných žen. Projevuje se vysokým krevním tlakem, zvýšeným obsahem bílkovin v moÄi, zvýšenou hladinou kyseliny moÄové, protože ji ledviny hůře vyluÄují, a také otoky nohou. Dalšími příznaky mohou být nevolnost, bolesti hlavy, dokonce až s poruchami vidÄ›ní, duÅ¡nost Äi bolesti bÅ™icha. Pokud by nezaÄala probíhat vÄasná léÄba, mohlo by dojít k závažným kÅ™eÄím, k HELLP syndromu, pÅ™i nÄ›mž dochází k poÅ¡kození jater i krevních destiÄek, a dokonce k oddÄ›lení placenty od dÄ›lohy – to vÅ¡echno jsou komplikace velice závažné a mohly by ohrozit jak rodiÄku, tak i plod. Také by mohlo dojít k ukonÄení růstu plodu.

Žena v těhotenství

Co to vlastnÄ› preeklampsie je

Jedná se o chybnou Äinnost placenty, kdy nedochází ke správnému cévnímu propojení s dÄ›lohou v průbÄ›hu tÄ›hotenství. V takovém případÄ› nedokáže placenta zajiÅ¡Å¥ovat dostatek kyslíku a živin pro plod, a ten doslova zaÄíná „bojovat o život“. DítÄ› samo zaÄne produkovat látky, které zvyÅ¡ují krevní tlak matky, aby pÅ™es placentu procházelo více krve pro výživu a dýchání plodu. Látky, které vÅ¡ak plod vytváří jsou pro matku nebezpeÄné, zasahují nÄ›které orgány (zejména ledviny, mozek a játra) a mohou způsobit i nevratné zmÄ›ny v matÄinÄ› organismu. NeléÄená preeklampsie se může zmÄ›nit v eklampsii, tedy takový stav, kdy látky, jež se uvolnily z placenty, napadnou mozek a kÅ™eÄovitÄ› stahují jeho cévy. Po atace kÅ™eÄovitých záškubů obvykle žena upadá do bezvÄ›domí. Pak už nezbývá pro záchranu ženy i dítÄ›te nic jiného než pÅ™edÄasný porod, zpravidla císaÅ™ský Å™ez.

Po porodu

Pokud by mÄ›la žena v tÄ›hotenství podezÅ™ení na preeklampsii, je nutné toto onemocnÄ›ní vÄas diagnostikovat. Lze prokázat screeningovým vyÅ¡etÅ™ením v období 11. až 14. týdne tÄ›hotenství (odebrání vzorku krve, vyÅ¡etÅ™ení krevního tlaku, vyÅ¡etÅ™ení plodu ultrazvukem a stejnÄ› tak průtok krve dÄ›ložními tepnami matky).